Prostorni plan uređenja grada ili općine - Generalni urbanistički plan
Urbanistički plan uređenja - Detaljni plan uređenja

Registar prostornih planova je posljednji put ažuriran 20.08.2016. godine.
Registar PPUO/G – GUP – UPU – DPU sadrži pregled svih važećih odluka o izradi i odluka o donošenju plana;
broj važećih Odluka o izradi: 119
broj važećih Odluka o donošenju: 681

Za ispravno otvaranje pdf datoteka i pregledavanje karata preporučamo korištenje Internet preglednika Microsoft Internet Explorer verzije 7.0 ili više i Adobe Reader-a ver. 9 ili više verzije.
Ukoliko se koristi neki drugi preglednik potrebno je podesiti otvaranje pdf datoteka s Acrobat Readerom.

Grad/Općina Vrsta plana Stanje plana
Grad/Općina Vrsta plana Broj službenog glasila PDF link Naziv plana Stanje plana (vrsta odluke)
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21 - Poslovna zona Jelenje (K4)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta Križa (UPU 21)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Čavle (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 11-Sportski centar Platak R6-2
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - Centralno naselje Punat
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o ciljanim IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1- Radna zona Žegoti
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav , oznake N1-3
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Donji Kraj
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društvenog centra Viškovo i parka Milihovo - DPU 15
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja DPU 8/Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 34 - Uvala Padova III (Banjol) (T3 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS 4)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 6 1, NA 6 3)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga (NA 6 4, NA 6 5)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga (NA 6 6, NA 6 7)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga (NA 6 8, NA 6 9)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Skrad sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o trećoj izmjeni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Delnica sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljanih VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Sunčana uvala (Službene novine PGŽ 8/08)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Čikat (»Službene novine PGŽ« 8/08)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Tehnički ispravak u prostornom planu uređenja Grada Malog Lošinja
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Bribir u mjestu Podgori, NA 1-5-3
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastva, oznake N1-7C
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R1 1, R3 8, R3 10, R3 11)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Lokve
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić (UPU 3)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana Osor (UPU 19)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26 )
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o Ciljanim izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj Opće odredbe
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja općine Ravna Gora ( pročišćeni elaborat)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana ređenja Općine Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-2:I1 - proizvodna zona-asfaltna baza "Marišćina"
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1-hotel
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o ispravku odluke o donošenju III.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole - DPU 16
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 11- Sportski centar Platak R6 2
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II.(Ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo - DPU 17
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju UPU 9-Sportsko područje Omišalj
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o trećoj izmjeni Odluke o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog centra Jadranovo(Havišće) - R1_1
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje te grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk ( NA1, R1 1, R3 8, R3 10, R3 11
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje te grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja dijela poslovne "Zone29" na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU građevinskog područja za sportsko-rekreacijsku namjenu R-1 u Kostreni
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena - određivanje lokacije reciklažnog dvorišta
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lopari/UPU 17/
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj ( pročišćeni tekst )
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a-UPU 1
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Krk (NA1, R1 1, R3 8, R3 10, R3 11
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone ZAPAD
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 7 Stambene zone "Puhari"
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T 13 )
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dupci (K6)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređanja Općine Mošćenička Draga
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana UPU 8 zone sportsko-rekreativne namjene R12 Šmrika
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići ( GP-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Raba s Prostornim planom PGŽ
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N2-Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke zone uv.Crikvena Dražica
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU poslovne zone Sorinj s proširenjem
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela "Mali Kankul" u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I.Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čabar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Duga ( dio NA 1 5 ) zajedno s površinom infrastrukturne namjene IS (čvor Crikvenica zapad )
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski ( pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Vjerodostojno tumačenje članka 85.stavka 3. Oluke o donošenju UPU 3 - Građevinsko područje naselja N 1 - Centralnom naselje Punat
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblje Cernik (G1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 10 građevinskog područja SC Grobnik R6
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU naselja Livačina (NA 1 5)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o Urbanističkom planu uređenja područja Pehlin
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Ferenci
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj-Pročišćeni tekst
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Vjerodostojno tumačenje članka 46. stavka 4. Odluke o donošenju UPU 3 - Građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 - Banjol (NA 3 1, NA 3 4, NA 3 5)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke i sportske zone Livačina
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Brod Moravice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Matahlići
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Susak /UPU 23/
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja2 - Njivice (NA 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice ( pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak I.Izmjene i dopune Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad-UPU3
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju UPU 1 - Urbanističkog plana uređenja Skrad (N33 1-5) i izdvojenog građevinskog područja groblja (G3)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja III - Polje
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 10 - Štalice
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskog područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Vinodolske općine(pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1-Omišalj
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (NA 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat(pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja"DPU 4 Vrbovsko"
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju izmjena i dopuna "Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog"
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Brod Moravice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene DPU 1-TC
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 5 - gospodarsko-poslovna zona Homer (K2)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 - ugostiteljsko-turistička građevina Mrzla Vodica (T1/1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-9 i građevinskog područja R-3
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Urbanističkog plana uređenja građevinskih područja naselja N2
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 4 Mihelići (NA 6 6 )
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-1 Općine Kostrena ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09 )
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
DPU odluka o Izmjeni i dopuni detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene K1 4 Podhum
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
PPU - Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 -naselja Puhari
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Mulic
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-4 Ivani
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ćunski /UPU 3 /
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čabar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi UPU građevinskog područja industrijske namjene I-1
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi X izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Brod Moravice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone turističkog naselja T1-2 "Vrelo" u Fužinama)
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IX izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 11 - naselja Kolavići ( UPU11 )
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja DPU-4 sportskog centra Gaj-R2
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju odluke o Detaljnom planu uređenja "Presika 1 - Brseč" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju odluke o Detaljnom planu uređenja "Presika - Brseč" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju odluke o Detaljnom planu uređenja "Žuntarovo - Brseč" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Garići / DPU 25/
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Marovičino / DPU 6/
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja" Lungomare" u Cresu ( "Službene novine PGŽ" br.16/00 i 5/01) sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja" Ulika" u Cresu ( "Službene novine PGŽ" br.29/01) sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Zaključak o ispravci greške u UPU radne zone R-29/1 Kukuljanovo
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Zaključak o ispravci greške u UPU radne zone R-27 Kukuljanovo
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi urbanističkiog plana uređenja građevinskog područja naselja NA 1 Dražice - UPU 1
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio građevinskog područja naselja NA 12 Podhum
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja Turči - visoka zona u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja "Pahlić-Marušić" u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju detaljnog plana uređenja "Toljanić-Karabaić-Grdinić" u Zoni 34 na području Garbecaj u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju detaljnog plana uređenja areala"Skomeršić" u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju provedbenog urbanističkog plana "Proširenje groblja - Sv.Martin" sa odredbama zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Cres-građevinskih područja nasealja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Turističko - ugostiteljske zone Ronjgi T-1 /UPU 4/
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice- ispravak odluke o donošenju
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o Urbanističkom planu uređenja centar Čavle - odluka o ispravku odluke
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja "Centra Klenovice" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja "Centra Klenovice" s odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi UPU građevinskog špodručja sportsko rekreativne namjene R-2
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja uvale Žurkovo kao dijela građevinskog područja naselja N-1 i građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-1
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Petrokemijski pogon
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik i odnosi se na Službene novine broj 43/07
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja predjela "Mali Kankul" u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link:
PDF datoteka
Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Odluka o donošenju
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: PDF link: