Geoportal županije

Geoportal Primorsko-goranske županije je internet portal koji omogućuje pregledavanje, pretraživanje, preklapanje i preuzimanje raznih prostornih podataka za područje čitave Županije.

Geoportal kreira, razvija i održava JU Zavod za prostorno uređenje u suradnji s GDI GISDATA.

Podaci su dostupni putem dva preglednika:
Preglednik prostornih planova obuhvaća grafički prikaz područja obuhvata svih kategorija prostornih planova i svih statusa (važeći planovi, planovi u izradi,
planovi van snage, obveza donošenja plana). Podatke održava JU Zavod za prostorno uređenje.
Preglednik pomorskog dobra - podatke održava Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.