INFORMACIJE ZA REGISTRIRANE KORISNIKE

Dostupni dodatni sadržaj za registrirane korisnike:
  • georeferencirane rasterske karte prostornih planova
  • digitalni katastar
  • vektorski podaci obuhvata prostornih planova
  • topografske karte i digitalni ortofoto.

Da bi se pristupilo dodatnom sadržaju potrebno je kontaktirati Zavod u svrhu definiranja sadržaja i dodjeljivanja pristupnih parametara za registrirane korisnike.  Kontakt e-mail: zavod@pgz.hr

Registrirani korisnici mogu sadržaj koristiti na tri načina.

1. U standardnom modelu rada putem Web GIS Preglednika
- to je interaktivna karta za pregledavanje i pretraživanje, dodatnog sadržaja podataka kojeg je registrirani korisnik definirao sa Zavodom  

2. U naprednom modelu rada putem Web GIS SERVISA
2.1. dodavanjem novog sadržaja u standardne GIS Desktop alate registriranog korisnika  ili   

2.2. ugrađivanjem postojećih Web GIS SERVISA Zavoda u pojedinačna Web GIS rješenja registriranog korisnika 

Prednost ovog načina distribucije podataka je taj da svi krajnji korisnici uvijek imaju na raspolaganju zadnju verziju podataka, te da nisu ograničeni aplikativnom platformom.

Dodatne informacije i tehničke preduvjete za standardni, napredni i razvojni model rada, pročitajte ovdje >>